Sosial bærekraft - slik bygger vi for fellesskap

Utforming av områdene og kvartalene påvirkes mye av livet som skal leves på plassen. Vår helse, trygghet og mulighet for sosial kontakt formes veldig ofte av hvilke miljøer vi bor i. Vi ønsker å gi flere muligheten til å bo og leve i bærekraftige miljøer med framtidsutsikter.  

Slik skaper vi bærekraftige miljøer å leve i

For å kunne skape bærekraftige miljøer å leve i, begynner vi alltid med å analysere behovene i den aktuelle kommunen. I utformingen av våre områder, bruker vi noe som vi kaller ”Det grønne hjerte”. Det handler om hvordan livet er på fellesuteplassen, i kvarteret og i byen.  

Vi har tre ord som leder oss i utformingen av våre utemiljøer: grønt, trygt og sosialt. Vi ønsker å skape grønne utemiljøer som skal brukes med fokus på trygghet gjennom tydelig innramming og med plass for sosialt felleskap. Vårt mål er å skape trygge boligkvartaler med mangfold og muligheter til å være sammen.  

Sosial bærekraft - grunnlaget for det vi gjør

BoKlok er bygget på idéen om at det er mulig å skape hjem for mennesker med ordinære inntekter. Sosial bærekraft er med andre ord en iboende del av vårt konsept. Samtidig handler det også om så mye mer enn kun bokostnader. Det handler om hvilke avtrykk i samfunnet vi gjør, og hvordan vi gjennom våre prosjekt og boligområder kan bidra til utviklingen av sosial bærekraft. 

Sosiale investeringer i prosjektene våre

Sosiale investeringer bygger alltid på en analyse av lokale forutsettinger. I flere av prosjektene har vi i dialogen med kommunen og andre interessenter, lagt frem en felles sosial agenda og handlingsplan for å gjøre de rette innsatser som øker sosial bærekraft.

Gjennom sosiale innvesteringer i prosjektene, skaper vi merverdier hvor vi bygger våre hjem og områder. Det kan for eksempel være aktuelt å tilby praksisplasser, forskjellige former for samarbeid med en lokal forening eller en skole i nærheten, utvidet dialog eller trygghetsvandringer med boende i området.