Husene våre vokser i skogen

I de dype norske skogene finnes en del av løsningen på klimautfordringene - bærekraftige hjem av tre. Og skog finns det mye av i Norge. Nesten 70 % av Norges areal er dekket av skog, og det rekker til mange bærekraftige hjem. 

 

Tre er en fornybar og naturlig ressurs

Tre er ett av få fornybare byggingsmaterialet. Når trærne vokser i skogen bindes karbondioksid gjennom fotosyntesen i trærne. Ved å bygge hus i tre, lagres karbondioksid under hele husets levetid. Vi er overbeviste om at tre er en viktig del av omstillingen hvor bærekraft blir sentrum i husbygging. 

Fordelene med tre er mange

"Å bygge med tre har flere fordeler. Ikke bare for miljøet og klimaet. Det er et sterkt og fleksibelt material som passer veldig bra til fabrikkbygde hus. Den lave vekten gjør at transportutslippen blir lavere enn transporter av deler av tyngre material som er prefabrikkerte. Den lave vekten gjør også at vi kan bruke mindre betong i fundamentene på husene våre, noe som ytterligere reduserer klimapåvirkningen."

Jenny Adholm, Bærekraftssjef i BoKlok

Vanlige spørsmål om tre

Hva skjer med skogen? Tar den aldri slutt?

Nesten 70 % av Norges areal er dekket av skog. Det tilsvarer hele Storbritannias areal. På mindre enn 100 år har skogstilgangene i Norge doblet seg. Den vokser med mer enn 120 millioner kubikkmeter hvert år, men det er bare 75 % av veksten som felles. For hvert tre som felles i Norge, plantes tre nye. Siden fellingen er mindre enn veksten, fortsetter skogsvolumene å øke.  

Hvordan er det med tre og brannfare?

Alt byggemateriale, uansett sort, omfattes av de samme strenge brannsikkerhetskravene. Det betyr at husene våre som er bygget med rammer av tre, lever opp til de samme brannsikkerhetskravene som bygninger av annet materiale. Kravene gjelder for eksempel hvor lenge rammen skal stå imot brann, og hvor lenge skillevegger og bærende bjelker skal oppfylle sine formål.  I husene våre bruker vi treregler, isolering og skivematerial i forskjellige kombinasjoner for å oppfylle brannsikkerhetskravene som finnes på hus.  

Treets naturlige egenskaper betyr at det kan beholde funksjonen sin selv om deler brenner og forkulles. Du som kjøper et hus fra BoKlok, kan føle deg trygg på at du får et hjem som oppfyller de samme brannsikkerhetskravene som boliger bygget med andre byggesystemer og rammematerialer. 

Hvordan påvirkes tre av fukt?

Det å bygge tørt er en viktig faktor innen bygging. Vi bygger alle våre boliger innendørs i fabrikken. Der kan vi holde en høy og jevn kvalitet med hjelp av effektive og vel innarbeidet prosesser. Ved å bygge innendørs, beskytter vi husene fra vær og vind. Når husene er klare, transporteres de som moduler til arbeidsplassen hvor de monteres klart til en bolig. Det er først når modulene løftes på plass, at emballasjen fjernes. Og hvis det er dårlig vær, venter vi med å montere. 

Hvordan påvirkes lydnivået i hjemmet av tre?

Takket være doble bygningsskillende deler og løsninger som demper lyden, reduserer vi overføring av lyd mellom leilighetene. Hver leilighet er en separat enhet med to isolerte skillevegger og luftspalter mellom. 

 

Bærekraftig bygging Vis alt

 • Hva tenker BoKlok om bærekraft?

  Bærekraft er den røde tråden gjennom hele vår virksomhet. I alt fra materialvalg til hvordan vi jobber på byggeplassen. Vi har som mål å bli klimanøytrale i 2030. Det vil vi oppnå ved å tenke bærekraft gjennom hele verdikjeden, og i alle våre prosesser. Vi bygger ikke bare boliger - vi bygger bærekraftige områder. Det er viktig for oss å skape noe som varer lenge for de som skal bo i hjemmene våre.

 • Hvilket material bruker dere?

  På BoKlok bygger vi alle boliger i tre. Det er det material med lavest karbonutslipp av alle byggematerialer. Det gjør at husene våre har betydelig lavere klimapåvirkning enn gjennomsnittet for et nybygd hus. Vi er overbevist om at tre er en viktig del av overgangen til en mer bærekraftig konstruksjon.

  Les mer om fordelene med å bygge i tre!

Hjem bygget av tre Vis alt

 • Hvorfor bygger dere i tre?

  Vi har valgt å bygge i tre siden det er det materialet som har det laveste karbonutslipp av alt byggemateriale. Det gjør at husene våre har en vesentlig lavere klimapåvirkning enn gjennomsnittet for et nybygd hus. Vi er overbevisste om at tre er en viktig del av den nødvendige omstillingen til et mer bærekraftig byggende. Og i tillegg synes vi at det føles litt hyggeligere å bo i et hus som er laget på en naturlig måte, ikke sant?

  Les mer om fordelene med å bygge i tre!

 • Hvorfor er tre bedre enn andre byggematerialer?

  Tre er helt enkelt det materiale med laveste karbonutslipp av alt byggemateriale. Dessuten er det en fornybar og naturlig resurs, og i Norge har vi plenty med skog. For vår del betyr det at våre hus har betydelig lavere klimapåvirkning enn hva gjennomsnittet har for et nybygget hus. Vi er overbevist om at tre er en viktig del av omstillingen til en konstruksjon som er mer bærekraftig.

 • Er ikke hus som er bygget i tre mer brannfarlige?

  Alt byggemateriale, uansett sort, omfattes av strenge brannsikkerhetskrav. Det betyr at husene våre som er bygget med rammer av tre, lever opp til nøyaktig samme brannsikkerhetskrav som bygninger av andre materialer. Treets naturlige egenskaper gjør at det kan beholde funksjonen sin selv om deler brenner og blir forkullet. Du kan dermed kjenne deg trygg når du kjøper en bolig fra BoKlok. Du får et hjem som oppfyller samme brannsikkerhetskrav som andre boliger som er bygget med andre byggesystem og rammematerial.