For mennesker og planeten

Bærekraftsarbeidet vårt handler i aller størst grad om at så mange som mulig skal kunne bo og ha en bærekraftig livsstil. 

Vi ønsker å utfordre ved å vise at det er mulig å kombinere bærekraft med god kvalitet for alle. Sammen med våre medarbeidere, eiere (Skanska og IKEA), samarbeidspartnere og kunder, skal vi skape en positiv utvikling for klimaet, miljøet og samfunnet generelt.