Vi skal bli klimanøytrale

Vi har bestemt oss. Vi skal bli klimanøytrale. I 2030 skal hele vår verdikjede være klimanøytral - helt fra skogen og hjem til våre kloke kunder. 

Vi har en lang vei å gå for å bli helt klimanøytrale og den er langt ifra enkel. Vi vil møte mange utfordringer underveis, men utsiktene er veldig gode - vi bygger jo i tre! Visste du at husene våre allerede har betydelig lavere innvirkning på klimaet i forhold til hva gjennomsnittet for et nybygd hus har? Det er faktisk sant. 

Vi har kartlagt alle de ulike delene av våre hus med god hjelp av de nyeste digitale verktøyene. Det gjør at vi kan gjøre løpende vurderinger om det finnes enda smartere og mer bærekraftige løsninger. Ettersom vi bygger industrielt i tre kan vi med god margin nå klimamålet i 2030.

Jenny Adholm, bærekraftssjef i BoKlok. Dame med brunt hår i en blomstereng.
Jenny Adholm
Bærekraftssjef, BoKlok