FN’s bærekraftsmål

FN’s bærekraftsmål beskriver mange av utfordringene knyttet til bærekraft, og oppfordrer til handling for en bærekraftig utvikling. Målene ble lansert i 2015 og representerer en ramme for kollektive handlinger som guider oss i utviklingen av virksomheten, når vi setter ambisjoner og som påvirker hvordan vi skal samarbeide med våre partnere. Alle målene henger sammen og vi bruker dem som vårt kompass for en mer bærekraftig forandring av vårt arbeid.  

Syv fokusområder for en bærekraftig utvikling

I analysen vår ser vi at vi bidrar på forskjellige måter til alle målene for bærekraftig utvikling. Alle er like viktige, men vi i BoKlok har valgt ut syv av dem som vi fordyper oss mer i. Ved hjelp av målene og god dialog for å finne bærekraftige løsninger, vil vi skape merverdi på et lokalt nivå.  

Mål 3 - God helse og velvære

Vi bryr oss om en bærekraftig livsstil - for våre kunder og våre medarbeidere. Det skal ikke bare være trygt å bo i et BoKlok-hjem, det skal også være trygt å bygge dem. 

Planlegging av områder med sunne møteplasser

Vi bryr oss om å skape områder som inviterer til møter blandt beboerne. Derfor har vi satt retningslinjer som sørger for at vi skaper bærekraftige miljøer å leve i, hvor trygghet og felleskap står i sentrum. I guiden vår for bærekraftige miljøer å leve i, har vi valgt å gå ut ifra et overgripende perspektiv for hvert nabolag. Grønt, trygt og sosialt. Det kan for eksempel handle om en lekeplass for barn, en grillplass for solfylte sommerkvelder, eller et drivhus hvor naboer kan dyrke sin egen mat sammen. 

Tryggt bygget

Når det skal bygges nytt i dag, er det strenge krav som gjelder når det kommer til helse og miljø. I BoKlok bruker vi materialer som har så liten påvirkning som mulig på miljø og klima. Ved å bygge innendørs i fabrikk kan vi sikre en høy og jevn kvalitet samtidig som vi reduserer energiforbruket og overskuddet i produksjonen. Dette gjør at vi kan beskytte husene mot vær- og vindslitasje. Det blir også bedre for de som jobber med dem og for beboerne.  

Mål 5 - Likestilling

Da vi tok frem BoKlok-konseptet i midten av 1990-tallet, undersøkte vi hvilke grupper som hadde det tøffest på arbeidsmarkedet. En gruppe som skilte seg ut, var enslige kvinner med barn. Nærmere bestemt en enslig sykepleier med barn. Den enslige sykepleieren ble vår målgruppe som vi gikk ut fra når vi kalkulerte hva våre hjem skulle koste. Denne beregningsmodellen bruker vi også i dag med en enslig førskolelærer med barn som målgruppen. Enslige kvinner med barn er med andre ord fremdeles en gruppe som har det tøft på boligmarkedet. Vi er glade og stolte over at vi kan bygge hjem som enslige førskolelærer med barn har råd å bo i.

Mål 10 - Mindre forskjeller

Ved å bygge med så lave kostnader som mulig, kan flere ha råd til å bo bedre. Det bidrar til et boligmarked som er mer likestilt og rettferdig. Et variert boligtilbud hjelper også til å fjerne ulikhet.  

Råd til å bo

Vi tar alltid utgangspunkt i hvor mye mennesker har råd til å bo for. Vi kaller prinsippet igjen-å-bo-for. Når vi kalkulerer på hva våre boliger skal koste, går vi ut fra hva en person med median inntekt har, som tilsvarer hva en førskolelærere har i lønn. Vi vrir og vender på boligene slik at en førskolelærere med et barn skal ha råd til en toroms leilighet hos oss. Hvis kalkylen ikke går opp i de forskjellige prosjektene, bygger vi ikke. Det ble allerede bestemt når BoKlok ble grunnlagt for over 20 år siden, og det gjelder fremdeles i dag.  

Ingen unødvendige kostnader

Fabrikkproduksjonen vår er en viktig grunn til at vi kan holde kostnadene nede. Med industrielle metoder og smarte prosesser, kan vi kutte unødvendige kostnader. Vi trenger ikke å vente på at materialer skal leveres, eller på at enkelte deler skal fullføres. Vi har fjernet tidstyver og skapt effektive prosesser i produksjonen som gjør at det blir raskere ferdig. Når modulene våre er ferdige på fabrikken, blir de transportert til byggeplassen hvor de skaper et nytt BoKlok-hjem. 

Mål 11 - Bærekraftige byer og samfunn

Før vi bygger, spør vi alltid hvordan folk vil bo. Vi samler inn statistikk fra forskjellige målgrupper med forskjellige behov. Vi følger også selvfølgelig opp våre kunder etter at de har flyttet inn. For hvert nytt prosjekt samler vi inn nye synpunkter fra våre kunder som videre brukes inn i utviklingen av boligene våre og områdene vi bygger i. Vårt mål er alltid å forbedre oss.

Det grønne hjerte - det trygge nabolaget

Våre undersøkelser viser at de fleste vil bo i velplanlagte og lyse boliger av stabilt og naturlig materialer. De ønsker også å bo nære til naturen med gode kommunikasjoner. Selvfølgelig med plass for barna å leke. Når vi utformer nabolagene våre, går vi alltid ut ifra livet som skal leves på plassen. Vi bruker forskjellige skalaer for å se hvordan områdene samvirker med det eksisterende miljøet, hvordan vi vil at områdene skal bidra til livet på uteplassen, livet i nabolaget og livet i byen. Vi begynner alltid med å analysere plassen med hvilke forutsetninger som ligger til grunn, og hvordan vi kan bidra til byen og kommunen. I neste trinn designer vi prosjektet vårt sammen med den fysiske bebyggelsen og situasjonsplanen. I det tredje trinnet fokuserer vi på miljøet utenfor med utforming av nabolaget og gårdsmiljøet.  

Vi skaper trygge nabolag der mennesker med forskjellig bakgrunn og alder møtes. Og ikke minst - vi har en demokratisk salgsprosess som gir alle samme mulighet. Det synes vi er klokt! 

Mål 12 - Bærekraftig forbruk og produksjon

Vi jobber kontinuerlig for å redusere avfallet fra fabrikken og våre arbeidsplasser. Akkurat nå holder vi på å kartlegge nøyaktig hvor mye avfall som opprettes, hva slags avfall, og hvordan vi på best mulige måte kan minske mengden.  

Vi streber etter at boligområdene våre skal ligge nært eksiterende kollektivtrafikk. Om det er mulig, unngår vi å bygge parkeringsplasser. Mange av kundene våre ser ikke noe behov for å eie en bil hvis det finnes gode løsninger som kan lette på transportbehovene i hverdagen. 

Mål 13 - Bekjempelse av klimaendringer

Vi har et ambisiøst mål. Vi skal bli klimanøytrale senest 2035. Målet er basert på nøye kartlegging av klimapåvirkningen fra husene våre gjennom hele verdikjeden. Fra byggestart til overlevering av nøkler, og videre til hvordan hverdagene i husene utartes. 

Mål 17 - Implementering og globalt samarbeid

Vi er overbevisste om at det å samarbeide og ha en god dialog, er avgjørende for å kunne skape bærekraftige hjem og byer. Vi ønsker å forstå verden rundt oss, og hvilke behov og krav våre interessenter har. Derfor har vi en  kontinuerlig dialog med kundene våre og kommunene som vi er aktive i. Vi gjennomfører kundeundersøkelser både når kunden flytter inn, og etter at de har bodd i sitt BoKlok-hjem i to år. Vi gjennomfører også undersøkelser hvor vi spør kommunene i Norge om deres største utfordringer og hvilke behov de har for boligbygging. 

Målet vårt er å bygge langsiktige relasjoner og skape verdi for kundene våre, og samfunnet generelt. Vårt viktigste bidrag handler om å skape et hjem som så mange som mulig har råd til å bo i.