Sosial bærekraft - slik bygger vi for fellesskapet

Utforming av områder og nabolaget påvirkes i stor grad av livet som skal leves på plassen. Helse, trygghet og tilrettelegging for sosial kontakt formes ofte av hvilke miljøer vi bor i. Vi ønsker å gi flere muligheten til å bo og leve i bærekraftige miljøer med framtidsutsikter.  

Slik skaper vi bærekraftige miljøer å leve i

For å kunne skape bærekraftige miljøer å leve i, begynner vi alltid med å analysere behovene i den aktuelle kommunen. I utformingen av våre områder, bruker vi noe som vi kaller ”Det grønne hjerte”. Det handler om hvordan livet er på uteplassen, i nabolaget og i byen.  

Vi har tre ord som leder oss i utformingen av våre utemiljøer: grønt, trygt og sosialt. Vi ønsker å skape grønne utemiljøer som skal brukes med fokus på trygghet gjennom tydelig innramming og med plass for sosialt felleskap. Vårt mål er å skape trygge nabolag med mangfold og muligheter for å være sammen.  

Sosial bærekraft - grunnlaget for alt vi gjør

BoKlok er bygget på idéen om at det er mulig å skape hjem for mennesker med vanlige inntekter. Sosial bærekraft er med andre ord en iboende del av vårt konsept. Samtidig handler det også om mye mer enn bare bokostnader. Det handler om hvilke avtrykk vi utgjør i samfunnet og hvordan vi kan bidra til utviklingen av sosial bærekraft gjennom våre prosjekt og boligområder. 

Sosiale investeringer i prosjektene våre

Sosiale investeringer bygger alltid på en analyse av lokale forutsettinger. I dialog med kommuner og andre interessenter har vi lagt frem en felles sosial agenda og handlingsplan for å gjøre de rette innsatser som øker sosial bærekraft i flere av våre prosjekter. 

Gjennom sosiale innvesteringer i prosjektene skaper vi merverdi der vi bygger våre hjem og områder. Det kan for eksempel være aktuelt å tilby praksisplasser, forskjellige former for samarbeid med lokale foreninger og skoler i nærheten, eller bare holde en utvidet dialog med beboere i området.

Sosial bærekraft

 • Hvordan arbeider dere med sosial bærekraft?

  Vårt arbeide med sosial bærekraft handler om å sette vårt avtrykk i samfunnet. Vi vil skape hjem for Ola Nordmann med vanlige lommebøker, og gi alle samme muligheter til å bidra til en mer positiv bærekraftig utvikling når de bor i våre prosjekter. Vi gjør dette ved å gjennomføre demokratiske salgsprosesser hvor alle får samme muligheter. Vi gir støtte og utdanner våre kunder, og ved sosiale investeringer i våre prosjekt, åpner vi opp for praksisplasser, forskjellige former for samarbeide med en lokal forening eller skoler i nærområdet, eller oppretter trygghetsvandringer for de beboere i området. I flere prosjekt har vi i dialog med kommunen og andre interessenter, tatt frem en felles sosial agenda og handlingsplan som skal gi forutsetninger for å prioritere rett når innsatser skal øke den sosiale bærekraften i boligområdet.

  Les mer om hvordan vi tanker om sosial bærekraft!

 • Hvordan tenker dere rundt utemiljøene når dere bygger hus?

  Når vi utformer et område og et nabolag, tar vi alltid i betraktning det livet som skal leves på plassen. Vårt mål er å utforme nabolag som er allsidige, og har muligheter til å skape et fellesskap for beboerne. I utformingen av områdene våre, bruker vi noe som vi kaller ”Det Grønne Hjertet”. Det handler om hvordan vi forholder oss til livet på gården, i nabolaget og i byen. 

  Våre tre ord som leder oss i utformingen av våre utemiljøer er grønt, trygt og sosialt. Vi vil danne brukbare og grønne utemiljøer med fokus på trygghet ved å ha en tydelig innramming, og med plass for sosialt felleskap. 

Bærekraftig liv hjemme

 • Jeg vil så gjerne ha en mer bærekraftig livsstil hjemme, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det?

  Det kan vi hjelpe deg med! Vi har samlet våre beste tips på hvordan man kan leve mer bærekraftig i hjemmet. Det er alt fra praktiske saker på hvordan man kan redusere energiforbruket sitt, til å dyrke hjemme og til samkjøring i nabolaget. 

  Les mer om hvordan mange bekker små blir til en stor å!