Husene vokser i skogen

I de dype norske skogene vokser en del av løsningen på klimautfordringene - bærekraftige hjem av tre. Og skog er det nok av i Norge. Nesten 70 % av Norges areal er dekket av skog, og det rekker til mange bærekraftige hjem. 

 

Bygging står i dag for en stor påvirkning på klimaet

For å omstille til en mer bærekraftig måte å bygge på gjelder det å utnytte skogens ressurser. Hus bygget av tre har en betydelig mindre påvirkning på klimaet enn hva gjennomsnittet for et nybygd hus har. 

Tre er en fornybar og naturlig ressurs

Tre er en av få fornybare byggingsmaterialer. Når trærne vokser i skogen bindes karbondioksid gjennom fotosyntesen i trærne. Vi er overbeviste om at tre er en viktig del av omstillingen hvor bærekraft blir sentrum i husbygging. Ved å bygge hus i tre, lagres karbondioksid under hele husets levetid. 

Fordelene med tre er mange

Å bygge med tre har mange fordeler. Ikke bare for klima og miljø. Det er et sterkt og fleksibelt materiale som passer veldig godt til fabrikkbygde hus. Den lave vekten gjør at transportutslippen blir lavere enn transporten av tyngre materialer som er prefabrikkerte. Den lave vekten gjør også at vi kan bruke mindre betong i fundamentene på husene våre, noe som ytterligere reduserer klimapåvirkningen.

Jenny Adholm, bærekraftssjef i BoKlok. Dame med rødt hår og skinnjakke i skogen.
Jenny Adholm
Bærekraftssjef, BoKlok

Vanlige spørsmål om tre

Hva skjer med skogen? Tar den aldri slutt?

Nesten 70 % av Norges areal er dekket av skog. Det tilsvarer hele Storbritannias areal. På mindre enn 100 år har skogstilgangene i Norge doblet seg. Den vokser med mer enn 120 millioner kubikkmeter hvert år, men det er bare 75 % av veksten som felles. For hvert tre som felles i Norge, plantes tre nye. Siden fellingen er mindre enn veksten, fortsetter skogsvolumene å øke.  

Hvordan er det med tre og brannfare?

Alt av byggematerialer, uansett hvilken type, omfattes av de samme strenge brannsikkerhetskravene. Det betyr at husene våre som er bygd med rammer av tre lever opp til de samme brannsikkerhetskravene som bygninger av annet materiale. Kravene gjelder for eksempel hvor lenge rammen skal stå imot brann, og hvor lenge skillevegger og bærende bjelker skal oppfylle sine formål. Vi bruker tre, isolering og skivematerial i forskjellige kombinasjoner i husene våre for å oppfylle brannsikkerhetskravene som eksisterer for hus.  

Treets naturlige egenskaper betyr at det kan beholde funksjonen sin selv om deler av det brenner og forkulles. Du som kjøper et hus fra BoKlok, kan føle deg trygg på at du får et hjem som oppfyller de samme brannsikkerhetskravene som boliger bygd med andre byggesystemer og rammematerialer. 

Hvordan påvirkes tre av fukt?

Å bygge tørt er en viktig faktor ved bygging. Vi bygger alle våre boliger innendørs i fabrikk. Der kan vi holde en høy og jevn kvalitet med hjelp av effektive og vel innarbeidede prosesser. Ved å bygge innendørs, beskytter vi husene fra vær og vind. Når husene er klare, transporteres de som moduler til arbeidsplassen hvor de monteres ferdig til en bolig. Emballasjen fjernes først når modulene løftes på plass. Og hvis det er dårlig vær, venter vi med å montere. 

Hvordan påvirkes lydnivået i hjemmet av tre?

Takket være doble bygningsskillende deler og løsninger som demper lyden, reduserer vi overføring av lyd mellom leilighetene. Hver leilighet er en separat enhet med to isolerte skillevegger og luftspalter i mellom.