Prosjektutvikling i BoKlok

Virksomheten vår består av utvikling og bygging av selveierboliger. Vi bygger alt fra mindre områder med ca. 20 nye hjem, til større områder med over 100. Vi leter ikke etter de mest eksklusive tomtene. Vi fokuserer like mye på prisene som kundene våre. Det spiller ingen rolle for oss om vi bygger i en større eller mindre by. Det viktigste er at det er potensiale for et hyggelig boligområde.