Alt du trenger å vite om befaringer

Når du kjøper et hjem fra BoKlok vil vi gjøre flere grundige befaringer – før du flytter inn og i etterkant. Her forteller vi om befaringene du kan forvente og hva du som eiere av boligen er ansvarlig for.

Slik foregår en ferdigbefaring

Før du flytter inn inviterer vi til en ferdigbefaring av boligen din. Det kontrolleres at alt av byggearbeid er ferdig, og at boligen er klar til å flytte inn i. Du blir invitert til å bli med på kontrollen, sammen med en representant fra BoKlok og entreprenør. Vi går igjennom ditt nye hjem grundig, og eventuelle feil eller mangler, vil bli fulgt opp av entreprenør så raskt som mulig. Ved behov for å rette opp feil, vil det gjøres en ny befaring der entreprenør og en representant fra BoKlok stiller opp. Vi lover å gjøre alt vi kan for at boligen din skal være helt feilfri når vi overleverer den til deg.

... og en ett årsbefaring

Ett år etter at du har flyttet inn, er det tid for ettårsbefaring. Da går entreprenør og en representant fra BoKlok gjennom boligen din sammen med deg. Hensikten er å kontrollere om det har oppstått feil som skal dekkes av garantien. Du trenger ikke å huske på dette selv, du vil få en innkalling av oss i god tid i forkant. 

Hva er mitt ansvar som eier av boligen?


Rapporter feil umiddelbart 

Det er viktig at du rapporterer inn eventuelle feil umiddelbart. Det er først og fremst viktig for å unngå følgeskader, men også for at vi skal kunne planlegge nye tiltak for fremtidige befaringer.

Åpne opp for befaringer og utbedringer 

Det er ditt ansvar å slippe oss inn når det er tid for befaringer, og må ha tilgang til boligen din for å utbedre eventuelle feil. Du må også sørge for at utbedringene kan gjennomføres uten hinder. Det innebærer blant annet å flytte på møbler eller andre ting i boligen som kan hindre eller forstyrre oss i arbeidet. Om vi hindres fra å komme inn i boligen, risikerer du at feilene strykes fra rapporten og du vil kunne måtte stå for kostnaden selv.