Vanliga fr├ągor och svar

Filtrer spørsmål

Vis alt
Konseptet BoKlok
Jobb i BoKlok
Verdi for pengene
Innovativ bygging
Historien om BoKlok
Tomtekjøp
Bærekraftig bygging
Fordeler med nybygg
Hvordan kjøpe et BoKlok hjem
En demokratisk salgsprosess
Våre boliger og områder
Bærekraftig liv hjemme
Befaringer og garantier
Hjem bygget av tre
Klima og vårt klimamål
Bærekraftige løsninger
Sosial bærekraft

Konseptet BoKlok

 • Hvilke selskaper står bak BoKlok?

  Skanska og IKEA eier og driver BoKlok i felleskap, og hvert selskap eier 50 % hver. Sammen er de ansvarlige for utviklingen av varemerket og konseptet hos BoKlok. Den operative virksomheten i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia, og en egen fabrikk i Gullringen i Sverige, drives imidlertid av BoKlok selv, som er en egen forretningsenhet innen Skanska-konsernet.

  Les mer her!

 • Er BoKlok IKEA-boliger?

  Nei, ikke helt. BoKlok-konseptet eies av Skanska og IKEA med eierforhold 50/50, det betyr at begge selskapene står bak oss. Selv om BoKlok ikke er 100 % boliger fra IKEA, jobber vi veldig tett med dem. Alt av fast innredning i hjemmene som vi selger, kommer fra IKEA, og alle IKEA Family-medlemmer får ekstra tilbud når de kjøper en bolig fra oss.

  Les mer her!

 • Tilhører BoKlok Skanska?

  Delvis, ja. BoKlok eies av Skanska og IKEA hvor hvert selskap eier 50 % av boligkonseptet. Rent organisatorisk er BoKlok imidlertid en forretningsenhet innen Skanska-konsernet selv om BoKlok driver den operative virksomheten i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia, og en egen fabrikke i Gullringen i Sverige.

  Les mer her!

 • Hvilke land er BoKlok i?

  BoKlok finnes i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia.

Jobb i BoKlok

 • Hvilke utviklingsmuligheter finnes det for en ansatt i BoKlok?

  Vi i BoKlok tror på våre ansatte. Vi engasjerer dem og bryr oss om at alle skal få kjenne seg trygge hos oss. Dette, sammen med at BoKlok er en forretningsenhet i Skanskakonsernet, danner muligheter for de ansatte å få en personlig utvikling og bygge seg en karriere innen konsernet - både lokalt og internasjonalt.

  Les mer her!

 • Hvordan jobber dere med arbeidskultur i BoKlok?

  I BoKlok har vi en arbeidskultur som bygger på åpenhet og samarbeid som alle medarbeidere er med å påvirke med hjelp av daglige samtaler om ”hvilken fremgangsmåte som er korrekt”. Vi tar hensyn til hverandre, og sørger for at alle kjenner seg inkludert. Vi strever også aktivt etter å være et godt forbilde gjennom allsidighet og inkludering ved å verne og ta vare på ulikheter mellom oss. Vi har også null-toleranse mot etiske overtramp, og strever etter null ulykker på arbeidsplassen og null miljøhendelser.

  Vårt verdigrunnlag kan sammenfattes i fire grunnleggende verdier; verne om livet, etiske og åpne handlinger, bli bedre - sammen og ved kundens side.

  Les mer om våre verdier og hvordan det er å jobbe hos oss.

 • Hvordan jobber dere med mangfold og inkludering?

  BoKlok ønsker å være en del av utviklingen av samfunnet, å være med på å danne et inkluderende samfunn hvor alle mennesker er likeverdige. Ved å arbeide aktivt med mangfold og inkludering, omsetter vi verdiene våre til handling. Hver ansatt skal kjenne at han eller hun hører hjemme i BoKlok, og at de aksepteres for hvem de er. Hver og en er unik, de godkjennes, og blir ansett som en ressurs.

  Les mer her!

Verdi for pengene

 • Dere hevder at dere bygger til priser som folk har råd til. Hvordan beregner dere det?

  Vi har noe som vi kaller igjen-å-leve-for-kalkylen som vi går ut ifra når vi regner ut våre priser. I kalkylen tar vi helt enkelt median inntekt og gjennomsnittlige utgifter for vanlige hushold i våre referansegrupper, og bedømmer hva våre kunder har igjen å investere på boligen sin når alt annet er betalt inkludert renter og avdrag per måned. Det man har igjen å lever for, helt enkelt!

  Les mer her!

 • Kan dere garantere at dere har den laveste prisen når det er flere aktører som bygger nytt på samme sted?

  Vi kan dessverre ikke gi en slik garanti selv om vi alltid strever etter å ha de laveste prisene innenfor nybygging i nærområdet. Når vi sammenligner priser, sammenligner vi oss mot en annen nybyggnasjon og regner på en to-roms vs. en annen to-roms, en tre-roms vs. en annen tre-roms osv. Vi kalkulerer ikke på en gjennomsnittlig kvadratmeterpris.

  Les mer om hvordan vi tenker her!

 • Hvorfor koster de samme leilighetene i samme hus forskjellig?

  Det kan kanskje virke rart, men prisene på boligene våre regnes ut på forskjellige måter. Størrelse og beliggenhet i nabolaget spiller inn. Det kan også være at arealplan er mer attraktivt, eller at en spesiell leilighet for eksempel har mindre sol på balkongen. Når prisene er forskjellige i et nabolag, kaller vi det for prisdifferensiering. Du kan lese mer om det her!

Innovativ bygging

 • Hvordan bygger dere husene deres?

  Vi bygger husene våre i tre i en moderne og produksjonseffektiv fabrikk. Husene bygges 85 % ferdig, og transporteres i volummoduler som er ferdige til byggeplassen hvor de settes sammen til hus. Vi reduserer kostnadene ved å bruke rasjonelle produksjonsmetoder, holde en jevn og høy kvalitet, og samtidig redusere påvirkningen på miljøet og klimaet.

  Les mer om hvordan det fungerer her!

 • Hvorfor bygges husene deres i fabrikk?

  Ved å bygge husene våre i fabrikk, blir vi meget effektive, reduserer unødvendige kostnader og beskytter husene fra vær og vind. Vi klargjør boligene opp til 85 % i fabrikken og resten på 15 % ute på byggeplassen. Vi kaller det for moderne og innovativ bygging, selv om vi har gjort det i over 25 år.

Historien om BoKlok

 • Hvem er grunnleggerne av BoKlok?

  BoKlok ble dannet i midten av 1990-tallet når Skanska og IKEA møtte hverandre på en boligmesse i Karlskrona. De begynte å snakke sammen om hvorfor det ble bygget så få boliger for Ola Nordmann.

  Skanskas administrerende direktør på den tiden, Melker Schörling og grunnleggeren av IKEA, Ingvar Kamprad, bestemte seg da for at i felleskap utvikle et boligkonsept for ola nordmann. Da ble BoKlok født!

  Les mer her!

 • Hvordan oppsto idéen til BoKlok?

  BoKlok ble dannet i midten av 1990-tallet når Skanska og IKEA møtte hverandre på en boligmesse i Karlskrona. De begynte å snakke sammen og diskuterte hvorfor det ble bygget så få boliger for ola nordmann.

  Skanska sin administrerende direktør på den tiden, Melker Schörling og grunnleggeren av IKEA, Ingvar Kamprad, bestemte seg da i felleskap for å utvikle et boligkonsept for Ola Nordmann. Ved å gå ut ifra kunden, hvem man bygger for, hvilke ønsker de har og hvor mye penger de kunne legge på bolig, kom man frem til at målgruppen som har det tøffest å komme inn på boligmarkedet, er enslige sykepleiere med ett barn. Det var grunnen til at BoKlok skulle sikte seg mot den målgruppen ved å gi de muligheter til å komme seg inn på boligmarkedet og skaffe seg et hjem.

  Les mer her!

Tomtekjøp

 • Hvor store tomter er dere på jakt etter?

  Vi er interesserte i tomter som rommer minst 20 hjem, men vi er nysgjerrige på det meste. Vi holder alltid øynene og ørene våre åpne når det gjelder å kjøpe tomter som vi ser har et potensiale for å bygge flere hjem. Det viktigste for oss er at tomten ligger bra til, kan passe for et av våre prosjekter, og at det allerede finns en detaljplan eller at detaljplanen ikke er langt unna.

 • Hvor i Norge bygger dere?

  Vi har nye prosjekt i gang i den østlige delen av Norge. Det spiller ingen rolle om vi bygger i en stor by eller på en mindre plass. Det viktigste er at det finnes potensiale for et område med gunstige priser og hyggelige boliger.

 • Må tomtene dere kjøper være detaljplanlagt?

  Nei, ikke nødvendigvis. Er tomten detaljplanlagt, eller påbegynt, er det selvfølgelig mer interessant for oss, men vi er nysgjerrige på det meste! Det viktigste er at tomten ligger bra til, og har potensiale for et av prosjektene våre.

 • Hvor lang tid tar det å bygge ferdig et nytt boligområde?

  Det kommer selvfølgelig an på hvordan grunnen ser ut, hvor mange hjem som skal bygges og en hel del andre faktorer. Men siden vi har utviklet vår egen bygge-plattform, er alle grunnleggende dokumenter klare fra starten. Dessuten bygger vi hjemmene våre i en fabrikk, og transporterer dem direkte til byggeplassen i ferdige volumelement hvor de monteres til hus på plass. Dette gjør at vi kan klargjøre nye boliger meget raskt og effektivt. Det pleier å ta ca. et år fra vi har satt første spadetaket til våre kunder kan flytte inn, men rekorden vår er åtte måneder!

 • Hvordan ser husene dere bygger ut?

  Vi bygger etter samme tegninger om og om igjen når det gjelder innsiden av husene våre. Men det betyr ikke at utsiden har samme utseende. Tvert imot, det er mange muligheter!

  Vårt leilighetskompleks er meget fleksibelt. Det kan bygges med to til fire etasjer, og tilpasses etter tomten og omgivelsene. Det kan inneholde leiligheter med ett- til fireroms, med fransk balkong, balkong eller altan. Våre småhusbebyggelser ekan bygges som rekkehus eller som kjedehus med eller uten balkong, men alltid med egen altan.

  Utforming av husene våre kan varieres på mange forskjellige måter med hjelp av forskjellige kulører, materialer for fasaden, vinduer og tak. Det gjør at de kan tilpasses etter omgivelsene, og vi kan enkelt danne varierende miljøer mellom de forskjellige områdene vi bygger.

Bærekraftig bygging

 • Hva tenker BoKlok om bærekraft?

  Bærekraft er den røde tråden gjennom hele vår virksomhet. I alt fra materialvalg til hvordan vi jobber på byggeplassen. Vi har som mål å bli klimanøytrale i 2030. Det vil vi oppnå ved å tenke bærekraft gjennom hele verdikjeden, og i alle våre prosesser. Vi bygger ikke bare boliger - vi bygger bærekraftige områder. Det er viktig for oss å skape noe som varer lenge for de som skal bo i hjemmene våre.

 • Hvilket material bruker dere?

  På BoKlok bygger vi alle boliger i tre. Det er det material med lavest karbonutslipp av alle byggematerialer. Det gjør at husene våre har betydelig lavere klimapåvirkning enn gjennomsnittet for et nybygd hus. Vi er overbevist om at tre er en viktig del av overgangen til en mer bærekraftig konstruksjon.

  Les mer om fordelene med å bygge i tre!

Fordeler med nybygg

 • Hva er fordelen med å kjøpe en nybygget bolig sammenlignet med en eldre?

  Den listen kan bli lang. Med alt fra at nyere boliger er mer energieffektive til at de har et mer moderne design, og høy kvalitet på alt materiale. Men de aller største fordelene, som vi vil påstå, er at nybygget er mer energieffektivt og vedlikeholdsfritt, i tillegg til at konstruksjonen er bærekraftig planlagt. Det blir enklere å leve et bærekraftig liv når du bor i nybygget, og du slipper å bruke tiden din til over til å snekre og eventuelt reparere.

Hvordan kjøpe et BoKlok hjem

 • Hvordan kjøper jeg en bolig hos dere?

  Det første du må gjøre er å finne et prosjekt som du synes er interessant og registrere din interesse. Da vil du få mer informasjon, og en invitasjon når salgsstarten av boligene begynner. På salgsstarten fordeles boligene ved en åpen loddtrekning som avgjør i hvilken ordning du får velge bolig. Dette synes vi er mest rettferdig. Etter salgsstarten får du en e-post med nummeret ditt i loddtrekningen sammen med informasjonen om hvilken tid nettopp du skal få velge boligen din.

  Når du har valgt, får du en forhåndsavtale som du skal skrive under på. Den er bindende og for å kunne skrive under, kan det være nødvendig med et gyldig finansieringsbevis. Når det nærmer seg dagen for overtakelse, skal du signere en leieavtale som gjør deg til et medlem i borettslaget. Og så er det bare å vente på å flytte inn!

  Les mer om hvordan du kjøper bolig av oss!

 • Hva betyr det at dere trekker om rekkefølgen, og hvorfor gjør dere det?

  Vi vil at alle skal få de samme mulighetene ved kjøp av bolig hos oss. Derfor holder vi strengt på reglene ved fordelingen av våre boliger. Vi trekker rekkefølgen under salgsstarten på prosjektet som resulterer i en liste på hvilken rekkefølge som gjelder. Den som havnet først, velger bolig først, deretter velger den som ble nummer to på listen ... osv.

  Alle som har registrert en interesse for et prosjekt, får muligheter til å være til stede ved selve trekkingen. Du trenger ikke å ha spisse albuer eller gode kontakter - alle får samme mulighet til å kjøpe en bolig i en gitt ordning.

 • Tenk om noen melder på flere registreringer til trekkingen av rekkefølgen og får da flere sjanser?

  Det er kun mulig å registrere en person / familie / bolig til loddtrekningen Skulle en person melde på flere, ignorerer vi alle registreringer eller plasserer personen sist på listen.

 • Kan jeg registrere interesse for en annen person?

  Nei - det går ikke. Det er kun personer som selv har tenkt å bo permanent i boligen som får delta i trekkingen av rekkefølgen. Du kan heller ikke gi ditt nummer i rekkefølgen til noen andre.

 • Kan jeg få hjelp til en kontaktperson i banken hvis jeg kjøper en bolig hos dere?

  Selvfølgelig! Om du er usikker på hvilken bank du vil bruke, hjelper vi gjerne til. Vi samarbeider med forskjellige banker rundt om i landet.

En demokratisk salgsprosess

 • Hvordan fungerer salgsstarten?

  Vi vil at alle skal ha samme sjanse ved kjøp av bolig hos oss. Derfor ser våre salgsstarter litt annerledes ut, men desto viktigere å få med seg. På salgsstarten fordeles boligene ved en åpen loddtrekking av rekkefølgen som resulterer i en liste som bestemmer når du får velge boligen din. Det synes vi er mest rettferdig for alle.

  For å delta på salgsstarten, og øke sjansene dine på boligkjøp, må du sende inn en påmelding til loddtrekningen av rekkefølgen. Den sendes ut et par uker før salgsstarten til alle som har registrert sin interesse på prosjektet. Loddtrekking av rekkefølgen foregår da under salgsstarten, og kan følges på nettsiden.

  Etter salgsstarten får du en e-post med nummeret ditt i rekkefølgen sammen med informasjonen om hvilken tid vi kontakter deg når du skal velge bolig.

 • Hvordan forhindrer dere at noen kjøper en bolig ned formål for spekulasjon til en lavere pris, og selger den øyeblikkelig til en høyere pris?

  Spekulasjonskjøp av nyproduserte boliger blir mer og mer vanlig. På BoKlok bryr vi oss om at de som kjøper en av våre boliger, også har tenkt å bo i dem. Med helt rett pris håper vi å unngå stor fortjeneste ved videresalg øyeblikkelig.

Våre boliger og områder

 • Hvor planlegger dere å bygge i framtiden?

  På vår Søk-bolig siden kan du se hvilke prosjekt som pågår akkurat nå, og registrere din interesse. Andre prosjekter vi planlegger på lengre sikt, kan du lese mer om her  har faktisk enda flere prosjekt på lengre sikt som du kan du lese mer om her.

 • Hvilke type hus bygger dere?

  Vi bygger både leilighetskompleks for flere familier og småhusbebyggelse i form av kjedehus og rekkehus.

  Vårt leilighetskompleks kan inneholde leiligheter med ett opptil fire rom. I alle leilighetene, utenom ettroms, får man også balkong eller altan.

  Våre småhusbebyggelser passer glimrende for mange forskjellige stadier i livet, og er 177 velplanlagte og velplasserte kvadratmeter. Alltid med altan og oftest med en balkong.

 • Har alle leilighetene dere bygger balkong?

  Nesten! Våre leiligheter kan være leiligheter fra ettroms opp til fireroms, og i alle leilighetene, foruten ettroms, får du balkong eller altan å nyte dagene på. Våre ettroms har som oftest fransk balkong.

 • Inngår det vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin når man kjøper en bolig hos dere?

  Det kan variere fra prosjekt til prosjekt. Ta gjerne kontakt med selgeren vår som har kundeansvaret for nettopp det prosjektet som du er interessert i. Da får du informasjon om hva som gjelder for nettopp det prosjektet.

 • Hvordan bygger dere husene deres?

  Vi bygger husene våre i tre i en moderne og produksjonseffektiv fabrikk. Husene bygges 85 % ferdig, og transporteres i volummoduler som er ferdige til byggeplassen hvor de settes sammen til hus. Vi reduserer kostnadene ved å bruke rasjonelle produksjonsmetoder, holde en jevn og høy kvalitet, og samtidig redusere påvirkningen på miljøet og klimaet.

  Les mer om hvordan det fungerer her!

 • Hva tenker BoKlok om bærekraft?

  Bærekraft er den røde tråden gjennom hele vår virksomhet. I alt fra materialvalg til hvordan vi jobber på byggeplassen. Vi har som mål å bli klimanøytrale i 2030. Det vil vi oppnå ved å tenke bærekraft gjennom hele verdikjeden, og i alle våre prosesser. Vi bygger ikke bare boliger - vi bygger bærekraftige områder. Det er viktig for oss å skape noe som varer lenge for de som skal bo i hjemmene våre.

 • Hvorfor bygger dere i tre?

  Vi har valgt å bygge i tre siden det er det materialet som har det laveste karbonutslipp av alt byggemateriale. Det gjør at husene våre har en vesentlig lavere klimapåvirkning enn gjennomsnittet for et nybygd hus. Vi er overbevisste om at tre er en viktig del av den nødvendige omstillingen til et mer bærekraftig byggende. Og i tillegg synes vi at det føles litt hyggeligere å bo i et hus som er laget på en naturlig måte, ikke sant?

  Les mer om fordelene med å bygge i tre!

Bærekraftig liv hjemme

 • Jeg vil så gjerne ha en mer bærekraftig livsstil hjemme, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det?

  Det kan vi hjelpe deg med! Vi har samlet våre beste tips på hvordan man kan leve mer bærekraftig i hjemmet. Det er alt fra praktiske saker på hvordan man kan redusere energiforbruket sitt, til å dyrke hjemme og til samkjøring i nabolaget. 

  Les mer om hvordan mange bekker små blir til en stor å!

Befaringer og garantier

 • Hvilke befaringer gjennomføres når man kjøper en bolig av BoKlok?

  Når vi har bygget klart, gjør vi forskjellige befaringer for å kontrollere at alt er som det skal være i boligen din. Før du flytter inn gjennomføres en siste befaring av en inspektør, i tillegg til en eventuell befaring om feil skulle dukke opp, et seksmåneders tilsyn, og to garantibefaringer etter to og fem år. På siden Befaringer finnes en mer detaljert beskrivelse av de befaringer - både når og hvorfor. 

 • Hvem er det som gjennomfører inspeksjonen av den nye boligen min?

  Alle boliger hos BoKlok, eiendommer og utemiljøer, befares av sertifiserte og frittstående inspektører. Inspektøren er en upartisk person som skal granske og sjekke at arbeidet er profesjonelt gjennomført. Inspektøren stoler på omfattende forskrifter med lover og bransjeregler som definerer hva som skal anses som feil, hva som er innenfor toleransegrensen, og hvilken part som er ansvarlig for å fikse eventuelle feil.

Hjem bygget av tre

 • Hvorfor bygger dere i tre?

  Vi har valgt å bygge i tre siden det er det materialet som har det laveste karbonutslipp av alt byggemateriale. Det gjør at husene våre har en vesentlig lavere klimapåvirkning enn gjennomsnittet for et nybygd hus. Vi er overbevisste om at tre er en viktig del av den nødvendige omstillingen til et mer bærekraftig byggende. Og i tillegg synes vi at det føles litt hyggeligere å bo i et hus som er laget på en naturlig måte, ikke sant?

  Les mer om fordelene med å bygge i tre!

 • Hvorfor er tre bedre enn andre byggematerialer?

  Tre er helt enkelt det materiale med laveste karbonutslipp av alt byggemateriale. Dessuten er det en fornybar og naturlig resurs, og i Norge har vi plenty med skog. For vår del betyr det at våre hus har betydelig lavere klimapåvirkning enn hva gjennomsnittet har for et nybygget hus. Vi er overbevist om at tre er en viktig del av omstillingen til en konstruksjon som er mer bærekraftig.

 • Er ikke hus som er bygget i tre mer brannfarlige?

  Alt byggemateriale, uansett sort, omfattes av strenge brannsikkerhetskrav. Det betyr at husene våre som er bygget med rammer av tre, lever opp til nøyaktig samme brannsikkerhetskrav som bygninger av andre materialer. Treets naturlige egenskaper gjør at det kan beholde funksjonen sin selv om deler brenner og blir forkullet. Du kan dermed kjenne deg trygg når du kjøper en bolig fra BoKlok. Du får et hjem som oppfyller samme brannsikkerhetskrav som andre boliger som er bygget med andre byggesystem og rammematerial.

Klima og vårt klimamål

 • Hvor stor påvirkning på miljøet har husene til BoKlok?

  Det er selvfølgelig avhengig av størrelsen på huset sammen med en rekke andre faktorer. Men som en generell regel velger vi å påstå at husene våre har halvparten så stor påvirkning på klimaet som gjennomsnittet har for et hus med samme størrelse. Dessuten jobber vi nå hardt med å senke klimaavtrykket ytterligere, og stille om virksomheten i BoKlok slik at vi er helt klimanøytrale til 2030.

 • Hvorfor skal BoKlok bli klimanøytrale?

  I dag står husbyggingen for en femtedel av Norges klimapåvirkning og for ca. 40 % på verdensbasis. For å kunne snu trenden, må byggebransjen bytte til en mer bærekraftig konstruksjon. Vi på BoKlok har jobbet med bærekraftige løsninger under mange år så nå kjenner vi at det er på tide å ta neste steg. Derfor har vi nå bestemt at vi allerede i 2030 skal ha en helt klimanøytral verdikjede hele veien fra trærne i skogen fram til livet våre kunder får i sine hjem. Vi vil helt enkelt være med å påvirke utviklingen i byggebransjen slik at den blir mer miljøvennlig samtidig som vi gjør en innsats for Moder jord.

 • Hvordan arbeider dere med FNs globale mål?

  FNs globale mål mot bærekraft er en inspirasjonskilde for oss. Vi arbeider aktivt med dem i vårt daglige arbeid. De guider oss når vi utvikler vår virksomhet, når vi setter ambisjoner og samarbeider med våre partnere. Alle mål henger sammen, og vi bruker dem som et kompass for å oppnå en mer bærekraftig forandring i arbeidet vårt. Hvis vi analyserer virksomheten vår, ser vi at vi allerede i dag bidrar til målene for en mer bærekraftig utvikling på en eller annen måte, men vi har valgt å fordype oss i syv av dem vi ser at vi kan gjøre størst forskjell på.

  Les mer om hvordan vi arbeider med våre syv fokusområder.

Bærekraftige løsninger

 • Hva er BoKlok Grönhult?

  Som en del av vårt arbeid med å teste bærekraftige løsninger bygger vi BoKlok Grönhult i Malmø, i Sverige. På overflaten er det som et vanlig BoKlok prosjekt med hjem for Ola Nordmann, men det skal bli et spennende pilotprosjekt med en rekke nye bærekraftige løsninger som skal testes, og evalueres på plass. Man kan kalle det for BoKloks eget testlaboratorium i full skala innen bærekraftige boliger. Her skal vi teste forskjellige systemer for solseller, vindkraft og batterier. Under en tøff vinteruke eller en lengre periode på sommeren, skal huset være selvforsynt med strøm fra eiendommen. I den varme delen av året er behovet for husholdningsstrøm også stort sett dekket. Ved å bruke smart teknikk, har vi også ambisjonen å redusere vannforbruket med 60-80 % uten å påvirke beboernes livsstil.

  Les mer om BoKlok Grönhult!

Sosial bærekraft

 • Hvordan arbeider dere med sosial bærekraft?

  Vårt arbeide med sosial bærekraft handler om å sette vårt avtrykk i samfunnet. Vi vil skape hjem for Ola Nordmann med vanlige lommebøker, og gi alle samme muligheter til å bidra til en mer positiv bærekraftig utvikling når de bor i våre prosjekter. Vi gjør dette ved å gjennomføre demokratiske salgsprosesser hvor alle får samme muligheter. Vi gir støtte og utdanner våre kunder, og ved sosiale investeringer i våre prosjekt, åpner vi opp for praksisplasser, forskjellige former for samarbeide med en lokal forening eller skoler i nærområdet, eller oppretter trygghetsvandringer for de beboere i området. I flere prosjekt har vi i dialog med kommunen og andre interessenter, tatt frem en felles sosial agenda og handlingsplan som skal gi forutsetninger for å prioritere rett når innsatser skal øke den sosiale bærekraften i boligområdet.

  Les mer om hvordan vi tanker om sosial bærekraft!

 • Hvordan tenker dere rundt utemiljøene når dere bygger hus?

  Når vi utformer et område og et nabolag, tar vi alltid i betraktning det livet som skal leves på plassen. Vårt mål er å utforme nabolag som er allsidige, og har muligheter til å skape et fellesskap for beboerne. I utformingen av områdene våre, bruker vi noe som vi kaller ”Det Grønne Hjertet”. Det handler om hvordan vi forholder oss til livet på gården, i nabolaget og i byen. 

  Våre tre ord som leder oss i utformingen av våre utemiljøer er grønt, trygt og sosialt. Vi vil danne brukbare og grønne utemiljøer med fokus på trygghet ved å ha en tydelig innramming, og med plass for sosialt felleskap.