Vanliga frågor och svar

Filtrer spørsmål

Vis alt
Konseptet BoKlok
Jobb i BoKlok
Verdi for pengene
Innovativ bygging
Historien om BoKlok
Tomtekjøp
Bærekraftig bygging
Fordeler med nybygg
Hvordan kjøpe et BoKlok hjem
En demokratisk salgsprosess
Våre boliger og områder
Bærekraftig liv hjemme
Befaringer og garantier
Hjem bygget av tre
Klima og vårt klimamål
Bærekraftige løsninger
Sosial bærekraft

Sosial bærekraft

  • Hvordan arbeider dere med sosial bærekraft?

    Vårt arbeide med sosial bærekraft handler om å sette vårt avtrykk i samfunnet. Vi vil skape hjem for Ola Nordmann med vanlige lommebøker, og gi alle samme muligheter til å bidra til en mer positiv bærekraftig utvikling når de bor i våre prosjekter. Vi gjør dette ved å gjennomføre demokratiske salgsprosesser hvor alle får samme muligheter. Vi gir støtte og utdanner våre kunder, og ved sosiale investeringer i våre prosjekt, åpner vi opp for praksisplasser, forskjellige former for samarbeide med en lokal forening eller skoler i nærområdet, eller oppretter trygghetsvandringer for de beboere i området. I flere prosjekt har vi i dialog med kommunen og andre interessenter, tatt frem en felles sosial agenda og handlingsplan som skal gi forutsetninger for å prioritere rett når innsatser skal øke den sosiale bærekraften i boligområdet.

    Les mer om hvordan vi tanker om sosial bærekraft!

  • Hvordan tenker dere rundt utemiljøene når dere bygger hus?

    Når vi utformer et område og et nabolag, tar vi alltid i betraktning det livet som skal leves på plassen. Vårt mål er å utforme nabolag som er allsidige, og har muligheter til å skape et fellesskap for beboerne. I utformingen av områdene våre, bruker vi noe som vi kaller ”Det Grønne Hjertet”. Det handler om hvordan vi forholder oss til livet på gården, i nabolaget og i byen. 

    Våre tre ord som leder oss i utformingen av våre utemiljøer er grønt, trygt og sosialt. Vi vil danne brukbare og grønne utemiljøer med fokus på trygghet ved å ha en tydelig innramming, og med plass for sosialt felleskap.