Helt rett pris

Vårt varemerkeløfte er å levere bærekraftige hjem for alle. Dette oppnår vi ved å bruke prissetting basert på vår strukturerte metodikk, og ved å etablere gode samarbeid i alt vi utvikler. 

 

Penger-igjen-å-bo-for kalkylen 

Våre boliger er utformet klokt og produsert kostnadseffektivt for å skape forespørsel fra en bredere kundegruppe. Det er et utmerket boligkonsept for vanlige lommebøker som gjør det meget populært blant førstegangskjøpere. 

En del av prosessen vi har for å sørge for realistiske og overkommelige priser for boligene våre, er penger-igjen-å-bo-for kalkylen vi ser på hvert år. I den vurderer vi gjennomsnittlig inntekt og utgifter for et standard hushold i kundegruppene våre som vi bruker for referanser. Med penger-igjen-å-bo-for kalkylen kan vi bedømme hva våre kunder har å legge på boligen sin inkludert renter og avdrag, når alt annet er betalt.