Innovativ bygging

BoKlok er ikke et byggefirma - ikke i utgangspunktet. Vi ser på oss selv som en forbrukerbedrift eller et produktselskap. Ut ifra nøye undersøkelser om hvordan mennesker vil bo og hva man har råd til, skaper vi hjem og områder etter dem.  

Democratic design  

For å nå en god balanse i utviklingen av våre hjem og områder, jobber vi med en metode som kalles Democratic design. Den bygger på fem dimensjoner; rimelig pris, bærekraft, funksjon, form og kvalitet. Democratic design er hjertet i produktutviklingen vår og hjelper oss med å kontinuerlig gjøre forbedringer, overveielser og prioriteringer for at helheten skal bli så bra som mulig. 

Moduler blir ferdige hjem

Når BoKlok ble grunnlagt ble mange byggemetoder evaluert. Valget falt på den såkalte volummodulen som settes sammen til ferdige moduler på byggeplassen. Å bygge moduler har mange fordeler. Vi reduserer kostnadene, holder jevn og høy kvalitet, og reduserer påvirkningen på miljøet og klimaet. 

Hjemmene våre består av ulike moduler som slås sammen til leilighetskompleks eller småhusbebyggelse i form av rekkehus eller kjedehus. En toromsleilighet består av to moduler, en treroms av tre osv. Hjemmene våre konstrueres i fabrikk og materialet er av tre.

Standardiserig og tilpasning gir bærekraftige miljøer å leve i

Vi er overbeviste om at det er mulig å kombinere standardisering og tilpasning. Standardiseringen gjør at vi kan senke kostnadene og skape hjem i god kvalitet. Samtidig kreves det tilpasning slik at husene og områdene våre passer inn i miljøet de skal bygges i. For å finne rett balanse, har vi fått hjelp av den velkjente arkitekten Tomas Sandell som har gitt forskjellige figuralternativer for leilighetskomplekset vårt som for eksempel forskjellige alternativ for tak, material til fasader og fargesetninger. Alt for å skape bærekraftige miljøer for menneskene å leve i.  

Bærekraftig bygging

 • Hva tenker BoKlok om bærekraft?

  Bærekraft er den røde tråden gjennom hele vår virksomhet. I alt fra materialvalg til hvordan vi jobber på byggeplassen. Vi har som mål å bli klimanøytrale i 2030. Det vil vi oppnå ved å tenke bærekraft gjennom hele verdikjeden, og i alle våre prosesser. Vi bygger ikke bare boliger - vi bygger bærekraftige områder. Det er viktig for oss å skape noe som varer lenge for de som skal bo i hjemmene våre.

 • Hvilket material bruker dere?

  På BoKlok bygger vi alle boliger i tre. Det er det material med lavest karbonutslipp av alle byggematerialer. Det gjør at husene våre har betydelig lavere klimapåvirkning enn gjennomsnittet for et nybygd hus. Vi er overbevist om at tre er en viktig del av overgangen til en mer bærekraftig konstruksjon.

  Les mer om fordelene med å bygge i tre!

Bærekraftige løsninger

 • Hva er BoKlok Grönhult?

  Som en del av vårt arbeid med å teste bærekraftige løsninger bygger vi BoKlok Grönhult i Malmø, i Sverige. På overflaten er det som et vanlig BoKlok prosjekt med hjem for Ola Nordmann, men det skal bli et spennende pilotprosjekt med en rekke nye bærekraftige løsninger som skal testes, og evalueres på plass. Man kan kalle det for BoKloks eget testlaboratorium i full skala innen bærekraftige boliger. Her skal vi teste forskjellige systemer for solseller, vindkraft og batterier. Under en tøff vinteruke eller en lengre periode på sommeren, skal huset være selvforsynt med strøm fra eiendommen. I den varme delen av året er behovet for husholdningsstrøm også stort sett dekket. Ved å bruke smart teknikk, har vi også ambisjonen å redusere vannforbruket med 60-80 % uten å påvirke beboernes livsstil.

  Les mer om BoKlok Grönhult!