Innovativ bygging

BoKlok er ikke et byggefirma - ikke i utgangspunktet. Vi ser på oss selv som en forbrukerbedrift eller et produktselskap. Ut ifra nøye undersøkelser om hvordan mennesker vil bo og hva man har råd til, skaper vi hjem og områder etter dem.  

Democratic design  

For å nå en god balanse i utviklingen av våre hjem og områder, jobber vi med en metode som kalles Democratic design. Den bygger på fem dimensjoner; rimelig pris, bærekraft, funksjon, form og kvalitet. Democratic design er hjertet i vår produktutvikling og hjelper oss med å kontinuerlig gjøre forbedringer, overveielser og prioriteringer for at helheten skal bli så bra som mulig. 

Moduler blir ferdige hjem

Når BoKlok ble grunnlagt ble mange byggemetoder evaluert. Valget falt på den såkalte volummodulen som settes sammen til ferdige moduler på fabrikken. Å bygge moduler har mange fordeler. Vi reduserer kostnadene, holder jevn og høy kvalitet, og reduserer påvirkningen på miljøet og klimaet. 

Hjemmene våre består av ulike moduler som slås sammen til flerfamiliehus eller rekkehus. En to-romsleilighet består av to moduler, en tre-roms av tre osv. Hjemmene våre konstrueres i fabrikk og materialet er av tre.

Standardiserig og tilpasning gir bærekraftige miljøer å leve i

Vi er overbeviste om at det er mulig å kombinere standardisering og tilpasning. Standardiseringen gjør at vi kan senke kostnadene og skape hjem i god kvalitet til en rimelig pris. Samtidig kreves det tilpasning slik at husene og områdene våre passer inn i miljøet de skal bygges i. For å finne rett balanse, har vi fått hjelp av den velkjente arkitekten Tomas Sandell som har gitt forskjellige figuralternativer for våre flerfamiliehus som for eksempel forskjellige alternativ for tak, material til fasader og fargesetninger. Alt for å skape bærekraftige miljøer for menneskene å leve i.