Testprosjektet Grönhult

Vårt eget testlabratorium for bærekraftige boliger!

Vi bygger bærekraftig

I dag står bygging for ca. 40 % av verdens totale klimapåvirkning. For å snu trenden må byggenæringen gå over til en mer bærekraftig bygging. På BoKlok har vi jobbet med bærekraftige løsninger i mange år, og husene våre har allerede betydelig lavere klimapåvirkning i forhold til hva gjennomsnittet for et nybygd hus har. Men vi hviler ikke - målet er å bli helt klimanøytrale.  

Derfor planlegger vi nå for BoKlok Grönhult - et spennende pilotprosjekt i Malmö i Sverige som kommer til å ha en rekke nye bærekraftige løsninger som skal testes og evalueres i praksis. Utvalgte deler vil senere kunne bli standardløsninger i alle våre hus og hjem. Det vil bli BoKlok sitt eget testlaboratorium innenfor bærekraftige boliger. 

BoKlok Grönhult - vårt mest bærekraftige prosjekt så langt

Vi har et ambisiøst klimamål. Allerede i 2030 skal hele vår verdikjede være klimanøytral - helt fra skogen og hjem til våre kloke kunder. Det er en lang reise å gå for å bli helt klimanøytrale og den er langt fra enkel - for at vi skal lykkes, må vi teste nye løsninger. Og for å få det mest mulig realistisk er vi nødt til å teste i virkeligheten.   

I BoKlok Grönhult får vi en mulighet til å teste en kombinasjon av grønne teknikker som solseller, solfangere, vindkrafts-vifter på taket, fjellvarme og et stort batteri i eiendommen. Til og med vannforbruket reduseres kraftig, og i boligområdet er det gode muligheter for delingsøkonomi og felles dyrking. BoKlok Grönhult med sine 20 borettslagsleiligheter fordelt på to-fireroms med kjøkken, blir BoKloks første plus-energihus, og vil bli en forganger for bærekraftige hjem i fremtiden.  

For å beholde kontroll på administrasjonen etter at leilighetene er solgt, og samtidig kunne følge opp hvilken effekt huset har på klimaet, vil BoKlok beholde tre leiligheter i forskjellig størrelse. På den måten kan vi lære oss mest om driften, og forhåpentligvis påvirke husholdets atferdsmønstre.  

Under en ekstra kald vinteruke eller varme sommeruker, skal huset være helt selvforsørgende på varme og strøm. Ambisjonen er også å redusere vannforbruket radikalt - mellom 60 – 80 %. Det gjør vi helt uten å påvirke hverdagslivet for beboerne - helt enkelt med bruk av smart teknikk.

Juvall Jungman, forretningsutvikler i BoKlok
Juvall Jungman
Forretningsutvikler og ansvarlig for BoKlok Grönhult

Vårt samarbeid med Malmö by

Sege Park ligger i bydelen Kirseberg, i den østre delen av Malmö. Det er et område med en spennende historie og en stor, frodig park med sykehusbygninger fra 1930-tallet. I dag utvikles Malmö’s mest bærekraftige boligområde med fokus på framtidens boligløsninger.  

Ved å bygge tettere og opprette nye bygninger, samtidig som en stor del av de eksisterende bygningene bevares, utnyttes kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. Parkmiljøet som har vokst opp, bidrar også til et godt bomiljø for beboerne i bydelen. 

Det nye boligområdet skal også være et testprosjekt med forskjellige løsninger innen bærekraft hvor delingsøkonomi og kultivering i bymiljø skal ha fremtredende roller. I 2025 vil ca. 2 000 mennesker som ønsker som ønsker nærhet til parken bo i området, og ha gode forutsetninger for å kunne leve et klimasmart og bærekraftig liv.  

Den sosiale handlingsplanen har fått en kobling til FN’s bærekrafts mål. Vi planlegger for grønne miljøer, kultivering, delingsmuligheter for boende, sykkelverksted, biologisk allsidighet og praksisplasser under byggetiden.  

Sege Park står for ro og felleskap med et grønt liv nært sentrum. Her skaper boende og virksomheter felleskap rundt dyrking og bærekraftige løsninger. Det kulturhistoriske miljøet bevares samtidig som det finnes smarte løsninger for et godt liv.” Det er visjonen. Med andre ord - Sege Park vil bli et ressurseffektivt og klimasmart område som åpner opp for en bærekraftig byutvikling, og blir et verksted for eksperiment av bærekraft. Her vil du finne både innovative og velprøvde konsept innen kretsløpstenk for forsyning, forbruk og menneskets oppførsel - alt sammen blir en del av målet om å redusere karbonforbruket og utslippene.   

I Sege park skal det ikke bare være lett å gjøre rett. Det skal også være en mulighet til å leve med minimal påvirkning på klimaet til en prisverdig kostnad. I Sege Park utforsker vi hvordan deling kan bidra til dette og utvikler knutepunkt, såkalt delingsnav, som for eksempel et mobilitetsnav og et sak- og tjenestenav.

Juliet Leonette, miljøstrategi i Malmö kommune
Juliet Leonette
Miljøstrateg i Malmø by og prosjektleder på Sharing City Malmö

Innovativ bygging for bærekraftige konstruksjoner

I samsvar med visjonen for Sege Park, er BoKlok Grönhult et testlaboratorium hvor fokuset ligger på bærekraftige konstruksjoner for innovativ bygging og delingsøkonomi. Dette er våre fire fokusområder: 

Klimasmart varme og energi

Vi installerer solseller på takene hvorav 1/3 er hybridpaneler som produserer både strøm og varme. Disse vil kompletteres med vindturbiner, såkalt «vindblomster» som i motsetning til solseller, kan produsere strøm selv om solen ikke skinner. Med et stort batteri på eiendommen, kan vi lagre strømmen som ikke utnyttes på en gang, og bruke den på andre tider av døgnet når behovet er større. Varmen fra hybridpanelene brukes for å varme opp leilighetene, og overskuddet returneres til borehull for fjellvarme for økt effektivitet. Disse løsningene utgjør til sammen 90 % mer enn dagens krav på energi. 

BoKlok ikon med verktygslåda mot grön bakgrund.

Målet er delingsøkonomi

Delingsøkonomi gjennomsyrer hele Sege Park. Kort sagt er målet at innbyggerne skal kjøpe og eie mindre, men samtidig få tilgang til mer. Sammen med Malmö by har BoKlok og andre aktører i området vært med og tatt frem forskjellige løsninger som skal oppmuntre til delingsøkonomi. Blant annet vil en bestemt eiendom øremerkes og brukes til nettopp delingsøkonomi. Her skal man blant annet få reparere sykkelen sin med lånte verktøy. Det vil også finnes eksterne parter som tilbyr tjenester både til privatpersoner og til eksempelvis teknisk administrasjon. I nabolaget bygger kommunen en garasje i tre som skal ha funksjonen mobilitets bod. Den er for både parkering og utleie av biler og sykler.  

Sparsom med vannet

Vårt mål er å redusere vannforbruket med 60 - 80 % uten å påvirke livsstilen for beboerne. For å spare på vannforbruket, installerer vi lavspylte toaletter, blandere og dusj med smarte munnstykker. Vi gjenbruker også regnvannet som taket fanger opp. Vannet filtreres og ledes videre til en nedgravd vanntank, som så pumper vannet videre til blandere i trappehus, vannutkastere og til kunstig vanning av bedene.  

BoKlok ikon etik kupad hand som håller i hjärta mot ljusrosa bakgrund.

Skape fellesskap og trygghet

Det skal ikke behøve å koste mer for å bo og for å ha en bærekraftig livsstil. I BoKlok Grönhult vil vi tilby bærekraftige hjem til en gunstig pris. Med fellesområder, muligheter for dyrking og delingsøkonomi, ønsker vi å bidra til et sosialt, bærekraftig samfunn som skaper felleskap og trygghet. Vi planlegger også for arbeidsmarkedsinitiativer under prosjektets gang med praksisplasser. Dette for å skape muligheter for personlig utvikling. 

Det er veldig spennede å bryte normer og utvikle noe som forhåpentligvis kan leve videre i alle fremtide hus. Grönhult kommer til rett tid - nå finnes muligheten til å skalere opp bærekraftige løsninger på et mer kostnadseffektivt sett i regi av BoKlok.

Johan Hansson, prosjektleder i BoKlok
Johan Hansson
Prosjektleder, BoKlok