Hvorfor skal du jobbe hos oss?

Vi har tre gode svar på det!

Tre gode grunner til å jobbe i BoKlok!

  1. Du ønsker å delta i utviklingen av å bygge bærekraftige boliger i flott design, som er funksjonelle og av høy kvalitet til en rimelig pris - for vanlig mennesker.
  2. Du er interessert i industriell bygging (en- og flerfamilieboliger i tre, som hovedsakelig bygges i fabrikk som volum-element) i høyere takt og tempo.
  3. Du vil sammen med mer enn 400 kolleger i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia, være ansvarlige for hele verdikjeden fra produktutvikling, prosjektutvikling og produksjon i fabrikken, til konstruksjon, salg og opprettholding av kunderelasjoner etter innflytting.

BoKloks personalfordeler

Når du arbeider hos BoKlok er du delaktig i...

… å bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å tilby bedre hjem til mange mennesker

... å samarbeide i en åpen kultur hvor sunne verdier og hengivne mennesker kommer sammen for å skape bedre resultater.

... å utvikle deg selv i et selskap som er i stadig tilvekst hvor du får være med å påvirke.

Mer om våre løfter til de ansatte

For et bærekraftig samfunn

Du får bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å tilby bedre hjem til menneskene.

Hvis våre medmennesker skal ha mulighet økonomisk til å bo i en nybygget bolig av miljøvennlig material i et hyggelig område, kreves en organisasjon som har kontroll over hele verdikjeden fra kjøp av tomt helt til garantitiden er over. Alle ansatte bidrar med sin kompetanse, og sitt engasjement underveis.

I BoKlok arbeider vi effektivt og satser på ressurser hvor de utgjør en forskjell. På den måten kan vi, i samarbeid med kommunene, skape bærekraftige boliger og opprettholde lave kostnader. Vi er samtidig forberedt til å ”gå den ekstra milen” for at våre kunder skal bli fornøyde, og føle at de har gjort et godt boligkjøp.

Vi er overbeviste om at det er rett å bygge boliger som møter behovet fra samfunnet uten å tære på morgendagens ressurser, og at vi gjør det på en god måte slik at vi får lov til å gjøre det om og om igjen.

I et bærekraftig arbeidsmiljø

Du får samarbeide i en åpen kultur hvor sunne verdier og hengivne mennesker jobber sammen mot et større resultat. Alle ansatte deltar i og skaper kulturen ved å etterleve våre verdier i hverdagen.

BoKlok’s kultur bygger på åpenhet og samarbeid. Alle ansatte deltar i og skaper kulturen ved å ha daglige avstemninger og overveielser om ”den rette måten” å gjøre ting på.

Vi synes også at det å få ta ansvar for sitt eget arbeid og få lov til å streve etter forbedringer, er en fordel. Innenfor rammene for vårt konsept, har du stor frihet og vi håper at du våger å handle selvstendig selv om det skulle bli feil. Vi har imidlertid nulltoleranse mot etiske overtramp og strever etter null ulykker på arbeidsplassen og hendelser som kan skade miljøet.

Vi bryr oss om hverandre i BoKlok og sørger for at alle kjenner seg inkludert. Vi arbeider konstant med å være et forbilde for mangfold og inkludering ved å ta vare på ulikheter. Vårt verdigrunnlag bygger på samme verdiene som Skanska og IKEA følger.

Foto på Susanna Bernelí BRF-ekonom på BoKlok

"Ingen dag er lik den andre her. Arbeidsoppgaven kan spenne over møter med styret og i prosjektgruppen, samtaler med banken eller med kunder som har spørsmål om hvordan et borettslag fungerer. Det finns alltid noen som vil ta en kopp kaffe eller som gjerne vil snakke om et sideprosjekt.

Akkurat sideprosjektene, hvor man inviteres med for å dele sin ekspertise, setter jeg veldig stor pris på! Akkurat nå er jeg en del av et team som ser på solseller hvor jeg bidrar med hvilke effekter solsellene vil ha på økonomien i borettslaget. Samtidig lærer jeg meg mye nytt, til og med de tekniske delene."


Susanna Bernéli om rollen som BRF-økonom i BoKlok

Med muligheter for personlig utvikling og karriere

Du utvikles i en bedrift som er i konstant vekst hvor du får være med å påvirke.

Med vårt grunnprinsipp om lave priser har vi hatt økonomisk mulighet til å vokse i både sterk og svak økonomi. Langsiktig vekst, uten å akseptere brister i kvaliteten, er en naturlig måte for oss å drive selskapet på.

Våre ledere tror på våre ansatte, engasjerer dem og bryr seg om dem slik at alle kjenner seg viktige. Din personlige utvikling er også viktig for oss.

Dette, og det faktum at BoKlok er en forretningsenhet i Skanskakonsernet, skaper muligheter for personlig utvikling og å gjøre karriere - både hjemme og internasjonalt. Du og din nærmeste sjef skaper løpende en oversikt sammen om din utvikling, og følger opp dine behov for ytterligere kompetanseutvikling. Målene dine, veien dit og hvordan er helt opp til deg selv.