Hvorfor jobbe hos oss?

Vi har tre gode svar - bli med oss på BoKlok reisen!

Tre gode grunner til å jobbe i BoKlok!

  1. Du ønsker å delta i utviklingen av å bygge bærekraftige kvalitetsboliger i skandinavisk design - for alle.
  2. Du er interessert i industriell bygging (leilihetskompleks og småhusbebyggelse i tre, som hovedsakelig bygges i fabrikk som volum-element) i høyere takt og tempo.
  3. Du vil sammen med mer enn 400 kolleger i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia, være ansvarlige for hele verdikjeden fra produktutvikling, prosjektutvikling og produksjon i fabrikken, til konstruksjon, salg og opprettholding av kunderelasjoner etter innflytting.

Våre løfter til de ansatte

For et bærekraftig samfunn

Du får bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å tilby bedre hjem til menneskene.

Hvis våre medmennesker skal ha økonomisk mulighet til å bo i en nybygd bolig av miljøvennlig materiale i et hyggelig område, kreves en organisasjon som har kontroll over hele verdikjeden fra kjøp av tomt helt til garantitiden er over. Alle ansatte bidrar med sin kompetanse og engasjement underveis.

I BoKlok arbeider vi effektivt og satser på ressurser hvor de utgjør en forskjell. På den måten kan vi, i samarbeid med kommunene, skape bærekraftige boliger og opprettholde lave kostnader. Vi er samtidig forberedt på å ”gå den ekstra milen” for at våre kunder skal bli fornøyde, og føle at de har gjort et godt boligkjøp.

Vi er overbeviste om at det er rett å bygge boliger som møter behovet fra samfunnet uten å tære på morgendagens ressurser, og at vi gjør det på en god måte slik at vi får lov til å gjøre det om og om igjen.

Jeg er oppriktig glad for det internasjonale aspektet i BoKlok. Jeg møter kollegaer fra forskjellige land og bakgrunner daglig, og får ta del i et større fellesskap på tvers av landegrenser. Jeg tror på målet vårt om å tilby bærekraftige hjem for alle. Jeg føler meg sett og hørt, og er takknemlig for muligheten til å gjøre en forskjell.

Portrett av Ida Mathisen BoKlok Norge
Ida Mathisen
Markedssjef, BoKlok Norge

I et bærekraftig arbeidsmiljø

Du får samarbeide i en åpen kultur hvor sunne verdier og hengivne mennesker jobber sammen mot et større resultat. Alle ansatte deltar i og skaper kulturen ved å etterleve våre verdier i hverdagen.

BoKlok’s kultur bygger på åpenhet og samarbeid. Alle ansatte deltar i og skaper kulturen ved å ha daglige avstemninger og overveielser om ”den rette måten” å gjøre ting på.

Vi synes også at det å få ta ansvar for sitt eget arbeid og få lov til å streve etter forbedringer, er en fordel. Innenfor rammene for vårt konsept, har du stor frihet og vi håper at du våger å handle selvstendig selv om det skulle bli feil. Vi har imidlertid nulltoleranse mot etiske overtramp og strever etter null ulykker på arbeidsplassen og hendelser som kan skade miljøet.

Vi bryr oss om hverandre i BoKlok og sørger for at alle kjenner seg inkludert. Vi arbeider konstant med å være et forbilde for mangfold og inkludering ved å ta vare på ulikheter. Vårt verdigrunnlag bygger på samme verdiene som Skanska og IKEA følger.

Med muligheter for personlig utvikling og karriere

Du utvikles i en bedrift som er i konstant vekst hvor du får være med å påvirke.

Med vårt kostnadsfokus har vi hatt økonomisk mulighet til å vokse i både sterk og svak økonomi. Langsiktig vekst, uten å akseptere brister i kvaliteten, er en naturlig måte for oss å drive selskapet på.

Våre ledere tror på våre ansatte, engasjerer dem og bryr seg om dem slik at alle kjenner seg viktige. Din personlige utvikling er også viktig for oss.

Dette, og det faktum at BoKlok er en forretningsenhet i Skanskakonsernet, skaper muligheter for personlig utvikling og karriere - både hjemme og internasjonalt. Du og din nærmeste sjef skaper løpende en oversikt sammen om din utvikling, og følger opp dine behov for ytterligere kompetanseutvikling. Målene dine, veien dit og hvordan er helt opp til deg selv.

BoKloks personalfordeler

Når du arbeider hos BoKlok er du delaktig i...

… å bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å tilby bedre hjem til mange mennesker.

... å samarbeide i en åpen kultur hvor sunne verdier og hengivne mennesker kommer sammen for å skape bedre resultater.

... å utvikle deg selv i et selskap som er i stadig vekst hvor du får være med å påvirke.