Kultur og verdier i BoKlok

BoKlok har en kultur som bygget på verdier som på hver sin måte hjelper oss med å kontinuerlig forbedre oss og ha omtanke for hverandre. Verdiene hjelper oss til å handle ut ifra et høyt etisk nivå og drive virksomheten på en ansvarsfull og bærekraftig måte.

Fire grunnleggende verdier

Verne om livet

Vi bryr oss om hverandre og miljøet vårt. Vi jobber ikke uten god nok sikkerhet. Hvis vi føler at en situasjon er usikker eller vi ser at en kollega trenger støtte og hjelp, stopper vi opp. Vi tar vare på hverandre, partnere, kunder og alle andre som beveger seg på arbeidsplassen vår. Samtidig tar vi initiativ til grønne løsninger, og strever etter minimal miljøpåvirkning. Vi tar ansvar overfor fremtidige generasjoner.

Agere etisk og åpent

Vi tror på det å være åpen og transparente. Vi sier hva vi gjør og vi gjør hva vi sier. Det er en selvfølge å handle i tråd med de etiske retningslinjene våre. 

Bli bedre - i fellesskap

Vi vil kontinuerlig forbedre tilbudet vårt og vokse som mennesker. Vi mener at den smarteste måten å utvikles på, er å gjøre det sammen med andre. Det er da vi blir best muligI BoKlok vil vi at alle skal få følelsen av å komme til ordet og føler seg respektert for sine meninger og ferdigheter. Hos oss er det viktig at man kjenner seg inkludert. Med de mange ulike perspektiver, utfordrer vi hverandre og beriker oss med nye kunnskape og erfaringerDet resulterer i at virksomheten blir bedre! 

Ved kundens side

Vi strever etter å bygge gode hjem for vanlige folk med vanlige lommebøker. Vi strever etter å gjøre kundene tilfredse. Og vi strever etter å bidra til å løse samfunnsutfordringene. Vi tror på det vi gjør og at det vi gjør har betydning.