Kultur og verdier i BoKlok

Kulturen vår bygger på våre verdier som på hver sin måte hjelper oss med å kontinuerlig forbedre oss og alltid ha omtanke for hverandre. Med våre verdier forbinder vi oss til å handle ut ifra et høyt etisk nivå, og å drive virksomheten på en ansvarsfull og bærekraftig måte. Alt vi gjør skal gjenspeile våre fire verdier.  

Fire grunnleggende verdier

Verne om livet

Vi bryr oss om hverandre og miljøet vårt. Uten god nok sikkerhet, jobber vi ikke. Hvis vi føler at situasjonen er usikker eller en kollega trenger støtte, stopper vi opp og undersøker. Vi tar vare på våre kolleger, partnere, kunder og alle som beveger seg på våre arbeidsplasser. Vi tar initiativ til grønne løsninger, og strever etter minimal miljøpåvirkning. Vi tar ansvar overfor fremtidige generasjoner.

Agere etisk og åpent

Vi tror på det å være åpen og transparente. Vi sier hva vi gjør, vi gjør hva vi sier. Å handle i henhold til våre etiske retningslinjer er en selvfølge. 

Bli bedre - i fellesskap

Vi vil kontinuerlig forbedre tilbudet vårt og vokse som mennesker. Vi mener at den smarteste måten å utvikles på, er å gjøre det sammen med andre. Det er da vi bli best muligI BoKlok vil vi at alle skal få følelsen av at man får komme til ordetog føler seg respektert for sine erfaringer og ferdigheter. Hos oss er det viktig at man kjenner seg inkludert. Gjennom mangfold vil vi gjenspeile våre kunder. Med de mange ulike perspektiver, utfordrer vi hverandre og beriker oss med nye kunnskape og erfaringerDet resulterer i at virksomheten blir bedre! 

Ved kundens side

Vi strever etter å bygge gode hjem for folket med vanlige lommebøker. Vi strever etter å gjøre våre kunder tilfredse. Og vi strever for å bidra med løsninger til utfordringene i samfunnet. Vi tror på det vi gjør, og at det vi gjør har betydning.