BoKloks historie

Alt begynte når to kloke slo sine kloker hoder sammen!

For folket

BoKlok ble grunnlagt på midten av 1990-tallet. Skanska og IKEA traff hverandre på en bolig-messe i Karlskrona, og diskuterte hvorfor det bygges så få boliger. 

Skanskas daværende administrerende direktør og grunnleggeren av IKEA, Ingvar Kamprad, bestemte seg for at de sammen skulle utvikle et konsept med gode boliger som alle hadde råd til.  

Tre kvinner – en visjon

Tre kvinner – en utvikler på Skanska, en interiørdesigner på IKEA og en arkitekt tok på seg utfordringen med å realisere visjonen om boliger for så mange som mulig - Ved å ta utgangspunktet i kunden, hvem man bygger for, hva de vil ha, og hvor mye penger de kan legge på boligen, kom man frem til en rekke utgangspunkter. 

Det viste seg at målgruppen som hadde størst behov for bolig var den som hadde det vanskelig å komme inn på boligmarkedet - en enslig sykepleier med et barn. Når alle utgifter var betalt, og kanskje noe lagt av til ferie og annet ekstra i hverdagen, skulle pengene som var igjen rekke til å bo for. Det var det som gjorde, og fremdeles gjør, BoKlok unikt. 

For å nå målet, begynte man å titte på smarte produksjonsmetoder med gjennomtenkte overflater uten overflødige kvm. og en praktisk, lys bolig som er lett å vedlikeholde.  

BoKlok - nå og i fremtiden

Ingvar Kamprad’s drivkraft var visjonen for folket og en del av den visjonen, kom til livet med BoKlok. I dag har BoKlok bygget nesten 13. 000 boliger og er aktive i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia. Alt etter visjonen - for folket.  

Vår ambisjon fremover er å fortsette å utvikle og produsere hjem av høy kvalitet og tjenester som står i relasjon til mennesket. Med det vi tilbyr, kan vi bidra til et bedre samfunn, og samtidig ligge i forkant med bærekraftige løsninger.